เคล็ดการเลือกทะเบียนสวย แบบง่ายๆเหมาะสำหรับให้คุณเป็นเจ้าของ

แนะนำเคล็ดลับการเลือกซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยเหลือให้คุณอานั้นเลือกทะเบียนสวยได้แน่นอนกับตัวคุณอามากมายที่สุดเรามีเคล็ดลับ+ข้อเขียนเยอะที่เกี่ยวทะเบียนสวยให้คุณอาได้อ่าน เช่นข้อเขียน อักขระทะเบียนที่สมควรออกห่าง ปกติอักขระทะเบียนที่สมควรออกห่างมีไพ่ต่อแต้มหลายในการคิดเลข แต่าเราก็มีแนวทางคิดเลขอักขระทะเบียนสวยมาแนะนำคุณอาก็หมายความว่า

ทะเบียนสวยวิธีการดังต่อไปนี้ครับผม
ให้ทำการแปลงค่าหมู่ลายลักษณ์อักษร 2 ตัวบากหน้า แล้วไปเอามาบวกกับเลขหมาย 4 ตัวข้างหลัง

2. ต่อจากนั้นเมื่อได้ยอดรวมแล้วไป ดูความหมายตามหลักเลขคณิตศาสตร์

ควรให้ทางหมู่ตัวอักษรลายลักษณ์อักษรเสนียดและเลขคณิตเสนียด ไม่สมควรมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญหมายความว่า หากหลีกเลี่ยงตัวอักษรเสนียดและเลขคณิตเสนียดไม่ได้ ไม่สมควรให้เลขคณิตเสนียดวันเกิดเป็นเลขคณิตตัวท้ายที่สุดในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้คิดเลขดังต่อไปนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมเลขหมายที่ให้คุณอา ระดับดีมากมาย หมายความว่า 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  เลขคณิตยอดรวมที่ให้คุณๆระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและอักขระเสนียดที่สมควรออกห่างตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดเวลากลางวันอาทิตย์ เลขคณิต 6 ลายลักษณ์อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดเวลากลางวันศศิธร  เลขคณิต 1 อักขระ ( อ )

เกิดเวลากลางวันอังคาร เลขคณิต 2 อักขระลายลักษณ์อักษร ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดเวลากลางวันวันพุธตอนกลางวัน เลขคณิต 3 ลายลักษณ์อักษร ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดเวลากลางวันวันพุธกลางคืน เลขคณิต 5 อักขระลายลักษณ์อักษร ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดเวลากลางวันพฤหัส เลขคณิต 7 ลายลักษณ์อักษร ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดเวลากลางวันวันศุกร์ เลขคณิต 8 ลายลักษณ์อักษร ( ย ร ล ว )

เกิด เวลากลางวันดาวเสาร์ เลขคณิต 4 ลายลักษณ์อักษร ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ที่ )

ทีนี้ทดลองมาดูตัวอย่าง เช่น เลขหมายทะเบียนเลขคณิตสวย ศศ 5959 แปลงค่าจ้างอักขระลายลักษณ์อักษร ศ=7, ศ=7 ได้ยอดรวม หมู่ตัวอักษรลายลักษณ์อักษร หมายความว่า 7 + 7 = 14 และยอดรวมเลขหมาย 4 ตัวข้างหลัง หมายความว่า 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้ลำลาบวกกัน ได้เนื่องด้วยมองเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูความสัมพันธ์ระหว่างคำกับสัญญาณในภาษาเลขคณิตศาสตร์ 42  หมายความว่ายอดรวมที่ให้คุณอาระดับดีมากมาย เป็นต้น โดยเราก็นำวันเกิดของเรามาทำการเทียบไปเพราะ เช่นเกิดเวลากลางวันอาทิตย์ ก็ไม่สมควรมีเลขคณิต 6 และลายลักษณ์อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างตรงนี้ทะเบียนรถตรงนี้ก็ไม่เหมาะกับคนเวลากลางวันอาทิตย์เป็นต้น ก็เพราะว่ามีอักขระกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกข้อเขียนนึงที่เราอยากแนะนำก็หมายความว่า แนวทางคิดเลขยอดรวมของเลขคณิตทะเบียนสวยตรงตรงนี้สำคัญมากมายสำหรับคนที่ต้องการจะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยสมควรรู้ก่อนว่ายอดรวมเท่าใดดีมิดี ในวันนี้เรามีแนวทางคิดเลขยอดรวมมาให้คุณอาดู

วิธีการคิดเลขยอดรวมของทะเบียนสวย

แปลงค่าหมู่ตัวอักษร 2 ตัวบากหน้า แล้วไปเอามาบวกกับเลขหมาย 4 ตัวข้างหลัง ซึ่งค่าของตัวอักษรนั้นแปลงค่าได้ดังต่อไปนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีค่าเพียงกับ  1
ข บ ป ง ช               มีค่าเพียงกับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีค่าเพียงกับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีค่าเพียงกับ  4
ฉ ที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีค่าเพียงกับ  5
จ ล ว อ                  มีค่าเพียงกับ  6
ซ ศ ส                     มีค่าเพียงกับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีค่าเพียงกับ  8
ฏ ฐ                        มีค่าเพียงกับ  9

หลังจากได้ยอดรวมแล้วไป ดูความหมายตามหลักเลขคณิตศาสตร์ โดยเฉลี่ยกลุ่มเลขคณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้

– เลขคณิตยอดรวมดีมากมาย ตัวอย่างเช่น 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้คุณอาระดับดีมากมาย มีโอกาสประสบประสิทธิผลสูง อุปสรรคน้อย ก้าวหน้า รุ่มรวย รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– เลขคณิตยอดรวมดีกลาง ตัวอย่างเช่น 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้คุณอาระดับดีกลาง เหนื่อยหน่อย มีอุปสรรค แต่อีกต่างหากมีโอกาสประสบประสิทธิผล หากมีความพยายาม

– เลขคณิตยอดรวมไม่ดีและสมควรหลีกเลี่ยง ตัวอย่างเช่น 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ ก็เพราะว่าเหนื่อยมากมาย อุปสรรคมากมาย เจอปัญหารุมเร้า กิจการงาน ไฟแนนซ์ ความรัก โอกาสเกิดพลิกคว่ำสูง สมควรเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/